Website Banner
 
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านปรับสภาพน้ำทุกชนิด
รับปรึกษา,ออกแบบ,สร้างโรงงานผลิตน้ำดื่ม,วางระบบกรองน้ำ,
ติดตั้งระบบบรรจุขวด/ถ้วย/ถัง/เป่าขวด,ขายพรีฟอร์มครบวงจร 
รับซ่อมแซม
ระบบตกตะกอน (CLARIFIER SYSTEM)
ระบบกรองตะกอน และกรองใส (HOLLOW FIBER SYSTEM)
ระบบผลิตน้ำประปา,น้ำใช้ (WATER TEATMENT SYSTEM)
ระบบผลิตน้ำดื่ม (DRINKING WATER SYSTEM)
ระบบผลิตน้ำอ่อน (SOFTENER SYSTEM)
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (DEIONIZER SYSTEM)
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ R.O. (REVERSE OSMOSIS SYSTEM)
เครื่องกรอง RO,เครื่องผลิตน้ำดื่ม,เครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม
เครื่องบรรจุน้ำดื่ม,เครื่องบรรจุน้ำขวด,บรรจุน้ำถัง,บรรจุน้ำถ้วย
ระบบเครื่องกลั่นน้ำ (DISTILLATION SYSTEM)

จำหน่าย
เครื่องกรองน้ำทุกชนิด
(PRETEATMENT,SOFTENER,DEIONIZER,REVERSE OSMOSIS)
เครื่อง RO,กรอง RO,เครื่องผลิตน้ำดื่ม,เครื่องจักรผลิตน้ำดื่ม
ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำใช้,ระบบ HOLLOW  FIBER,
ระบบเครื่องกลั่น, ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องไตเทียม,ตู้ขายน้ำหยอดเหรียญ,เครื่องบรรจุน้ำถ้วยอัตโนมัติ,
เครื่องบรรจุน้ำดื่มขวดขุ่น/เพชร,เครื่องบรรจุน้ำถังขุ่น/ใส,ตู้กรองน้ำร้อน/เย็นใช้ในครัวเรือน,ในสำนักงาน,ในโรงแรม,โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำทุกชนิด สารกรอง,ไส้กรอง,เครื่องฆ่าเชื้อ U.V.,
หลอดควอทช์,หลอด U.V.,
และเคมี/สารกรองน้ำทุกชนิด
บริการ
รับซ่อมเครื่องกรองน้ำทุกชนิด,ล้างเครื่องกรอง DEIONIZER, ล้างแมมเบรน R.O.,
ล้างเครื่องกลั่นน้ำ,เปลี่ยนสารกรอง,ย้ายเครื่องกรองน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำฟรี
 
Current Pageid = 20