Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 68
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 245916
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 245916

LEEPUREWATER
เครื่องกรองสนิมเหล็ก
Manganese Filter 
SERVICE CENTER (02) 946-7718

  รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น                          LW 30-04MF
ตัวเครื่อง                ทำด้วยสเตนเลส เกรด 304 หนา 2 มม. 
                              ออกแบบเป็นถังทรงกระบอกแนวตั้ง
                             ภายในเคลือบกันการกัดกร่อนด้วยสีอี
                             พร็อกซี่  2 ชั้น
ขนาดของเครื่อง   เส้นผ่าศูนย์กลาง          30 เซนติเมตร
                             ความสูงเฉพาะเครื่อง 120 เซนติเมตร
                             ความสูงทั้งหมด         150 เซนติเมตร
ท่อน้ำเข้า/ออก     ทำด้วย PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4  นิ้ว
วาล์ว                     ทำด้วยโลหะชุบโครเมี่ยม ชนิด BALL 
                             VALVE เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ้ว
อัตราการไหล        1,600 - 3,200 ลิตร/ชั่วโมง
รับแรงดันได้          70 ปอนด์/ตารางนิ้ว
สารกรอง              Manganese  จำนวน 60 ลิตร
อุปกรณ์ประกอบ   มาตรวัดแรงดัน,วาล์ระบายอากาศ,ก๊อก 
                             เก็บตัวอย่างน้ำ 

LEEPUREWATER
เครื่องกรองกลิ่น-สี
  Carbon Filter 
SERVICE CENTER (02) 946-7718

   รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น                          LW 30-04CF
ตัวเครื่อง                ทำด้วยสเตนเลส เกรด 304 หนา 2 มม. 
                              ออกแบบเป็นถังทรงกระบอกแนวตั้ง
                              ภายในเคลือบกันการกัดกร่อนด้วยสีอี
                              พร็อกซี่  2 ชั้น
ขนาดของเครื่อง    เส้นผ่าศูนย์กลาง          30 เซนติเมตร
                              ความสูงเฉพาะเครื่อง 120 เซนติเมตร
                              ความสูงทั้งหมด         150 เซนติเมตร
ท่อน้ำเข้า/ออก      ทำด้วย PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4  นิ้ว
วาล์ว                     ทำด้วยโลหะชุบโครเมี่ยม ชนิด BALL 
                              VALVE เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ้ว
อัตราการไหล         1,600 - 3,200 ลิตร/ชั่วโมง
รับแรงดันได้           70 ปอนด์/ตารางนิ้ว
สารกรอง               Manganese  จำนวน 60 ลิตร
อุปกรณ์ประกอบ    มาตรวัดแรงดัน,วาล์ระบายอากาศ,ก๊อก 
                              เก็บตัวอย่างน้ำ 

LEEPUREWATER
เครื่องกรองความกระด้าง
  Softener Filter 
SERVICE CENTER (02) 946-7718

  รายละเอียดของเครื่อง
รุ่น                         LW 30-04SF
ตัวเครื่อง                ทำด้วยสเตนเลส เกรด 304 หนา 2 มม. 
                              ออกแบบเป็นถังทรงกระบอกแนวตั้ง
                              ภายในเคลือบกันการกัดกร่อนด้วยสีอี
                              พร็อกซี่  2 ชั้น
ขนาดของเครื่อง    เส้นผ่าศูนย์กลาง         30 เซนติเมตร
                              ความสูงเฉพาะเครื่อง 120 เซนติเมตร
                              ความสูงทั้งหมด         150 เซนติเมตร
ท่อน้ำเข้า/ออก      ทำด้วย PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4  นิ้ว
วาล์ว                      ทำด้วยโลหะชุบโครเมี่ยม ชนิด BALL 
                              VALVE เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4นิ้ว

อัตราการไหล          1,600 - 3,200 ลิตร/ชั่วโมง
รับแรงดันได้            70 ปอนด์/ตารางนิ้ว
สารกรอง                Cation Resin  จำนวน 60 ลิตร
อุปกรณ์ประกอบ     มาตรวัดแรงดัน,วาล์ระบายอากาศ,ก๊อก
                              เก็บตัวอย่างน้ำ และอีเจ็คเตอร์ 
 

เครื่องกรองสแตนเลส

เครื่องกรอง Preteatment 
  
       
     
      
 
เครื่องกรอง SOFTENER
 
 


เครื่องกรอง SOFTENER

Current Pageid = 23