Website Banner

                                         แหล่งน้ำธรรมชาติ          แหล่งน้ำธรรมชาติเกิดจากวัฎจักรของน้ำ คือการหมุนเวียนของน้ำในสถานะต่าง ๆ บนพื้นโลก เช่น น้ำจากมหาสมุทรแม่น้ำลำคลองต่างๆจะระเหยกลายเป็นไอจับตัวเป็นก้อน และกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนลงสู่พื้นโลกเป็นน้ำไหลไปตามผิวดินลงสู่ทะเลน้ำส่วนหนึ่งก็จะระเหยกลับสู่บรรยากาศน้ำอีกส่วนก็จะไหล ซึมลงสู่ใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดิน

แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำที่ถูกเก็บกักไว้บนผิวดินในแม่น้ำ,ลำคลอง,ห้วย,หนอง,บึง,ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ

2. แหล่งน้ำใต้ดิน ได้แก่ น้ำฝนที่ตกลงสู่ผิวดิน แล้วซึมลงไปเก็บกักอยู่ในดิน ในชั้นน้ำใต้ดินในชิ้นหินที่มีลักษณะเป็นชั้นน้ำ  

แหล่งน้ำใต้ดินแบ่งออกได้2  ชนิด คือ

    1.  น้ำในดิน คือน้ำที่อยู่ในระดับชั้นบนสุดของพื้นดินเป็นเขตที่น้ำแทรกอยู่ใน เนื้อดิน ส่วนมากจะอยู่ในระยะที่รากต้นไม้ดูดน้ำ โซนนี้เรียกว่า โซนสัมผัสอากาศ (Zone Of Areation)

    2. น้ำบาดาล คือน้ำที่ถูกเก็บกักไว้ในช่องว่างระหว่างชั้นหินช่องว่างในชั้นดิน, กรวด,ทราย,หิน ที่เป็นแหล่งน้ำบาดาลเป็นหินเนื้อแน่นไม่ยอมให้น้ำไหลผ่านเรียกว่า ชั้นหินกั้นน้ำ ชั้นน้ำบาดาลจะอยู่ใต้ชั้นน้ำในดินลงไปมีน้ำบรรจุเต็มทุก ช่องว่าง ถือเป็นโซนที่อิ่มตัวด้วยน้ำ (Zone Of Saturation) คือสามารถสูบน้ำไปใช้งานได้โดยไม่แห้ง  

ปัญหาที่พบจากน้ำธรรมชาติ ได้แก่


      1. ความขุ่นและตะกอน
มักพบในน้ำผิวดินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสามารถาปรับสภาพด้วยการใช้้เครื่องกรองตะกอน(ไนลอน,โพลีเอสเตอร์,โพลีพร้อพโพลีน)ถังกรองทรายถังมัลติมีเดีย และรบบ Hollow Fiber

      2. สนิมเหล็ก  มักพบน้ำใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสามารถปรับสภาพด้วยเครื่องกรอง Antracite,Manganese,Tray Airator,Oxidation Tower และระบบ Ion Exchange

      3. กลิ่น,  มักพบน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ซึ่งสามารถปรับสภาพด้วยการผ่านเครื่องกรอง Activated Carbon 
      4. ความกร่อย  มักพบในน้ำผิวดิน และใต้ดิน ถ้าปริมาณไม่มากสามารถปรับสภาพด้วยระบบ  Ion Exchange (Deionizer) แต่ถ้าปริมาณมากต้องใช้ระบบ Reverse Osmosis และระบบการกลั่นเท่านั้น

      5. ความกระด้าง  มักพบในน้ำใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ สามารถบำบัดด้วยระบบ Softener หรือระบบ Ion Exchange (Deionizer) ความกระด้างของน้ำแบ่งออกเป็นชนิดได้ดังนี้

ความกระด้าง          0 – 75   ppm เรียกว่าน้ำอ่อน

ความกระด้าง     75 – 150 ppm เรียกว่าน้ำกระด้างปานกลาง

ความกระด้าง  150 – 300 ppm เรียกว่าน้ำกระด้าง

ความกระด้าง      300  ขึ้นไป  เรียกว่าน้ำกระด้างมาก

                       ดื่มน้ำบริสุทธิ์ สุขภาพแข็งแรง

       
        น้ำเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับอากาศและแสงอาทิตย์  ร่างกายมนุษย์ประด้วยน้ำประมาณ 70-80% ในเมื่อน้ำมี
ความสำคัญดังกล่าวแล้ว การคำนึงถึงคุณภาพน้ำดื่มจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิต
       น้ำดื่มที่สะอาดทำให้มีสุขภาพดีอย่างไร ?
        อวัยวะทุกชิ้นและทุกระบบภายในร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีปริมาณน้ำในร่างกายอย่างเพียงพอ และน้ำนั้นจะต้อง
เป็นน้ำที่บริสุทธิ์  มิฉะนั้นแล้วน้ำดื่มจะเป็นพาหนะนำสิ่งปลอมปนที่เป็นพิษ 
       โรคไตป้องกันได้ด้วยการดื่มน้ำสะอาด
         ทุกวันนี้คนไข้ทั่วโลกที่เป็นโรคไต ต้องไปล้างไตเพิ่มมากขึ้นถึง 10% น้ำที่คุณดื่มเข้าไปทุกวันนี้ประมาณ 60-70% กรองผ่านไตถ้าไม่
ระวังน้ำที่ดื่มเข้าไปจะมีโอกาสทำให้เกิดโรคไตบวม,โรคนิ่ว ปัจจุบันนี้มลภาวะสภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดสารปนเปื้อนและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเจือปนมากับน้ำเพิ่มมากขึ้นทุกที จนทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปมีสารพิษอยู่ทำให้ไตของเราทำงานหนักขึ้น ฉะนั้นไตจึงมี
โอกาสที่จะเป็นโรคเพิ่มขึ้น  ป้องกันโรคไตของตนเองด้วยการดื่มน้ำบริสุทธิ์ดีกว่า   
 

ดื่มน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบ REVERSE OSMOSIS

  
              น้ำที่ผ่านขบวนการฟอกด้วยระบบ REVERSE OSMOSIS
จะมีความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำที่ผ่านเครื่องกรองทุกประเภท เพราะการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ระบบ R.O.ใช้เยื่อเมมเบรนพิเศษที่มีความละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน โดยมีความละเอียดใกล้เคียงกับโมเลกุลของน้ำซึ่งสามารถแยกเอาสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดโตกว่า 0.0001 ไมครอนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น สารตะกั่ว,สารปรอท,สารหนู,เหล็ก,แบเรียม,แคดเมียม,แร่เงิน,แร่อลูมิเนียม และสารอื่น ๆ ที่ปะปนมาออกจนหมดจึงทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น สารพิษในร่างกายลดน้อยลง และน้ำดื่ม R.O.ยังช่วยให้ซึมซับอาหารได้ดีขึ้น  ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดทำงานดีขึ้น
                 เมมเบรน R.O. ทำให้น้ำบริสุทธิ์ได้อย่างไร

                          
                   แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมาจากอาหาร
               Doctor HENRY A.SCHROEDER เป็นวิทยากรทางด้านแร่ธาตุบอกว่าแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการที่อยู่ในน้ำ เมื่อเปรียบเทียบกับแร่ธาตุที่อยู่ในอาหารแล้ว แร่ธาตุที่อยู่ในน้ำ
เหมือนกับว่าไม่มีความหมายต่อร่างกายเลย 
               MAGAZIN เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใน U.S.A. ชื่อ AMERICAN MEDICAL JOURNAL
ชี้แจงว่า “แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารไม่ใช่ในน้ำ” 
            องค์การอนามัยโลก
(WHO)ได้สรุปไว้ในรายงานว่าระบบรีเวอร์สออสโมวซิส
เป็นระบบการกรองน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงน้ำดื่มของประชาชนทั่วไป” ในรายงานเมื่อปี
ค.ศ.1993

น้ำที่ผ่านกระบวนการกรองต่างๆ

 

ตารางเปรียบเทียบความประหยัดระหว่างซื้อน้ำดื่มกับซื้อเครื่องกรองน้ำ

Current Pageid = 14